Voor 50€/jaar geeft u een kind een toekomst!

Steun hen, doe een gift!

Naar Home pagina

Sinds haar stichting organiseerde de vzw Martin De Kegel en haar sympathisanten heel wat fondsenwervingsactiviteiten. Op deze website vind je de meest recente informatie maar het is onmogelijk om de activiteiten uit het verleden allemaal op te lijsten. 

Hieronder vind je toch een bloemlezing daarvan, meestal in de vorm van een foto van de affiche of flyer, soms ook een krantenuittreksel. Als we informatie terugvinden, dan wordt dit aan dit artikel toegevoegd.