Voor 50€/jaar geeft u een kind een toekomst!

Steun hen, doe een gift!

Naar Home pagina

In mei 2023 schonk de Martin De Kegel Foundation nogmaals medicijnen, voeding en andere materialen aan het Freedom Home, een opvangtehuis voor psychiatrische patiënten.

Hieronder het bericht van Sudharma, de secretaresse van de Martin De Kegel Foundation in Sri Lanka en de bedankingsbrief van het Freedom Home samen met enkele foto's van het gebeuren.

Van: Sudharma Kumudumala ;
Date: vr 2 jun 2023 om 05:55
Subject: Donation at Freedom Home
To: lieve.dekegel 

Dear lieve,

God blessed all of you, I hope you are all safe and stay blessed. First of all, sorry for the late response. We have given Donation to Freedom Home 30 th May, Given items are,

# Food
# Clothes
# Kitchen accessories
# Medicine

Thank you very much for supporting all of the things. I will attach some pictures below (Freedom Home)

Thanks you. Sudharma