Voor 50€/jaar geeft u een kind een toekomst!

Steun hen, doe een gift!

Naar Home pagina

Kinderen en jongeren met een mentale beperking uit de "Special Education School" van Weliwita (Rohini's place)

VZW Martin De Kegel geeft financiële steun aan een weeshuis voor kinderen met een beperking.

In een school voor doof-stomme kinderen in Ragama geeft de vzw een studiebeurs aan 20 kinderen. De school is opgericht in 1935 door een Vlaamse zuster (Mother Blanda) uit Kortrijk, Zusters van Onze Lieve Vrouw van bijstand. Zie enkele foto's hieronder: 


En uiteraard voorzien we ook vaak individuele hulpverleningen zoals een rolstoel, brillen, fietsen en andere hulpmiddelen voor jongeren met een beperking. Enkele foto's van mensen met een beperking die we steunen:


Een van onze verantwoordelijken, Rohini Nanda, beheert een schooltje voor mentaal gehandicapte kinderen in Weliwita (Rohini's place). Hier ondersteunen we drie leerkrachten om 2 à 3 maal per week les te geven aan de kinderen en vorming te geven aan de ouders.