WAT DOET VZW MARTIN DE KEGEL

 - Schooltoelage aan 650 kinderen om hen de kans te geven om naar school te gaan.                   

- Schooltoelage voor 16 kinderen in het hoger onderwijs.

- Toelage aan 1 leerkracht die gemiddeld 10 straatkinderen 4 lessen en bijhorende maaltijd per week geeft.

- Toelage aan 12 zeer arme gezinnen om hen kansen te bieden deel te nemen aan de samenleving en hun kinderen naar school te kunnen sturen.

- Toelage aan 2 leerkrachten die dagbesteding organiseren voor kinderen met een beperking.

- Toelage aan 2 mindervalide universitaire studenten.

- Verschillende mensen die geen medische kosten kunnen dragen worden financieel gesteund.

- Toelage aan 20 kinderen die een beroepsopleiding volgen.

- Toelage aan 10 kinderen die een IT opleiding volgen.

- Toelage aan 10 kinderen die een rijopleiding krijgen.

- Toelage aan 10 kinderen die taallessen krijgen.

- Microkredieten.

- Biorijst project.

- Waterzuiveringsprojecten.

Onder het item "projecten" in de themabalk, vinden jullie meer toelichting.