WAT DOET VZW MARTIN DE KEGEL

 • Schooltoelage aan 650 kinderen om hen de kans te geven om naar school te gaan.

 • Schooltoelage voor 16 kinderen in het hoger onderwijs.
 • Toelage aan 1 leerkracht die gemiddeld 10 straatkinderen 4 lessen en bijhorende maaltijd per week geeft.
 • Toelage aan 12 zeer arme gezinnen om hen kansen te bieden deel te nemen aan de samenleving en hun kinderen naar school te kunnen sturen.
 • Toelage aan 2 leerkrachten die dagbesteding organiseren voor kinderen met een beperking.
 • Toelage aan 2 mindervalide universitaire studenten.
 • Verschillende mensen die geen medische kosten kunnen dragen worden financieel gesteund.
 • Toelage aan 20 kinderen die een beroepsopleiding volgen.
 • Toelage aan 10 kinderen die een IT opleiding volgen.
 • Toelage aan 10 kinderen die een rijopleiding krijgen.
 • Toelage aan 10 kinderen die taallessen krijgen.
 • Microkredieten.

 • Biorijst project.

 • Waterzuiveringsprojecten.

Onder het item "projecten" in de themabalk, vinden jullie meer toelichting.