Hierbij willen we een beetje toelichting geven bij twee nieuwere projecten die we steunen:

 

Vocational training is een project dat in 2014 werd overgenomen van WS. 40 kinderen die hun schoolloopbaan hebben doorlopen, krijgen de mogelijkheid om één jaar voortgezette opleiding (soort leercontract) te volgen om zich te vervolmaken in een beroep. 50 % van deze leerlingen kan werk vinden in het bedrijf waar ze de opleiding volgden. Er is ook één van de straatkinderen die deze opleiding volgt. Er zijn leerlingen die zich willen vervolmaken in de toeristische sector, technische opleiding voor automechanica, computer opleiding, kantooropleidingen en andere.....

 

Bio rijst project is het project dat de huidige teelt van de rijst wil omschakelen naar een biologische teelt. De nieuwe teelt zal gebruik maken van natuurlijke meststoffen en bestrijdingsmiddelen. De huidige teelwijze met chemische middelen veroorzaakt heel veel nierproblemen. In de streek van Anuradhapura, Polonaruwa en Puttalam, waar ons gevraagd werd om het project te steunen lijdt 15 % van de bevolking tussen 15 en 70 jaar aan nieraandoeningen ten gevolge van het gebruik van chemicaliën bij de teelt van de rijst. Zowel de boeren die de middelen gebruiken, als de consumenten van de rijst hebben nierproblemen. Om de omschakeling te kunnen doorvoeren is een financiële steun nodig om de productievermindering (ten gevolge van de nieuwe teelwijze) te helpen opvangen, en ook om de vorming van de rijstboeren te kunnen bekostigen. Men wil niet alleen de biologische rijstteelt invoeren, ook de teelt van biologische groenten wordt gepromoot. 50 rijstboeren willen hun teelwijze omschakelen in een project dat 3 jaar zal vergen om de omschakeling door te voeren.