Ontstaansgeschiedenis

In de periode van 26 december ''97 tot 10 januari ''98 ging Martin De Kegel mee op inleefreis naar Sri Lanka, met een groep mensen samengesteld uit KWB en KAV leden, via Wereldsolidariteit.

Deze reis was voor hem zeer aangrijpend, en er ging dan ook omzeggen geen enkele dag voorbij of Sri Lanka kwam ter sprake ten huize De Kegel en in alle middens waar Martin vertoefde.

Zo werd het plan opgevat om dit mooie en boeiende land nog een keer te bezoeken, vergezeld van Lieve Van Rysselberghe, zijn echtgenote.

Er zou dan wel een actie ondernomen worden om wat fondsen in te zamelen, ten bate van arme visserskinderen in Negombo. Maar dit plan kon nog wel even wachten.

Toen op 30 april 2001 Martin zeer plots overleed ten gevolge van een hartaanval, kon er van de voorgenomen reis geen sprake zijn.

Martin was zeer goed gekend in talloze middens, en de familie wist dat er vele mensen hun erkentelijkheid zouden willen betuigen.

Zo werd op het overlijdensbericht gemeld dat bloemen niet wenselijk waren, maar dat een bedrag kon gestort worden op het rekeningnummer van Werldsolidariteit, ten voordele van Sri Lanka.

Door de Sri Lankaanse mensen van Christian Workers Movement (CWM = KWB van Sri Lanka) werd met het ingezamelde geld de ''Foundation Martin De Kegel'' opgericht, met de bedoeling onderwijskansen te geven aan arme kinderen in Sri Lanka.

Toen de familie hier in België vernam, dat men in Sri Lanka opteerde voor een blijvende organisatie, werd de idee hier overgenomen, en werden hier verder fondsen ingezameld voor de ''Foundation Martin De Kegel''.

Als fondsenwerving werden ondermeer volgende acties op touw gezet:

 • kaartenverkoop
 • etentjes
 • jaarmarkten en kerstmarkten 
 • het uitbrengen van een CD
 • voordrachten over de organisatie
 • verschillende mensen die spontaan giften aanbrachten
 • elk jaar wordt door enkele sportievelingen een gesponsorde marathon gelopen (Marathon du Médoc)

Bij de aanvang van het project werden 36 kinderen financieel geholpen.

Een jaar nadien werden het 80 kinderen, en momenteel studeren 700 kinderen op kosten van de Foundation.

Het gaat hier zowel om kinderen uit het basisonderwijs als om kinderen uit het voortgezet onderwijs. Zij krijgen per schooljaar 2500 Roupies (+/- € 20,00). De grotere kinderen, of kinderen uit  specifieke situaties (vb bij plots overlijden van één van de ouders, of wegvallen van het totale inkomen van een gezin) krijgen een maandelijkse toelage van 1500 Roupies. 

Daarmee kunnen zij hun uniform, en de schoolbenodigdheden voor een gans schooljaar betalen.

De leerlingen worden ook jaarlijks geëvalueerd.

Naast het project van de schoolkinderen zijn er ook nog verschillende kleinere projecten lopende.

Daar zijn ondermeer:

 • een project in Ratnapura voor 10 straatkinderen
 • de medische ondersteuning van ongeveer 70 zwaar zieke mensen
 • we bekostigen voor 10 weeskinderen het verblijf in een tehuis
 • we ondersteunen een centrum waar mentaal zwakke kinderen een opleiding krijgen 
 • er loopt een project voor vocational training van jongeren die zich willen vervolmaken en zo een volwaardige job kunnen vinden
 • we geven microkredieten aan armen (vooral alleenstaande moeders) om een thuisarbeid te starten  
 • het bio rijstproject in Anaradhapura en Polonaruwa
 • we proberen jaarlijks ook een soort bouwprojectje op te zetten, zo werd een sanitair blok gebouwd in Negombo, WC's op eiland Uhichimunai,...
 • er wordt ingespeeld op directe noden, vb ten gevolge van natuurrampen of specifieke situaties

 

Elk jaar gaat een delegatie van de vzw, op eigen kosten, ter plaatse om de verschillende projecten op te volgen.

 

Voor Martin De Kegel v.z.w.,

Lieve Van Rysselberghe