Eerstkomende acties

No events

Ontstaansgeschiedenis

In de periode van 26 december ''97 tot 10 januari ''98 ging Martin De Kegel mee op inleefreis naar Sri Lanka, met een groep mensen samengesteld uit KWB en KAV leden, via Wereldsolidariteit.

Deze reis was voor hem zeer aangrijpend, en er ging dan ook omzeggen geen enkele dag voorbij of Sri Lanka kwam ter sprake ten huize De Kegel en in alle middens waar Martin vertoefde.

Zo werd het plan opgevat om dit mooie en boeiende land nog een keer te bezoeken, vergezeld van Lieve Van Rysselberghe, zijn echtgenote.

Er zou dan wel een actie ondernomen worden om wat fondsen in te zamelen, ten bate van arme visserskinderen in Negombo. Maar dit plan kon nog wel even wachten.

Toen op 30 april 2001 Martin zeer plots overleed ten gevolge van een hartaanval, kon er van de voorgenomen reis geen sprake zijn.

Martin was zeer goed gekend in talloze middens, en de familie wist dat er vele mensen hun erkentelijkheid zouden willen betuigen.

Zo werd op het overlijdensbericht gemeld dat bloemen niet wenselijk waren, maar dat een bedrag kon gestort worden op het rekeningnummer van Werldsolidariteit, ten voordele van Sri Lanka.

Door de Sri Lankaanse mensen van Christian Workers Movement (CWM = KWB van Sri Lanka) werd met het ingezamelde geld de ''Foundation Martin De Kegel'' opgericht, met de bedoeling onderwijskansen te geven aan arme kinderen in Sri Lanka.

Toen de familie hier in België vernam, dat men in Sri Lanka opteerde voor een blijvende organisatie, werd de idee hier overgenomen, en werden hier verder fondsen ingezameld voor de ''Foundation Martin De Kegel''.

Als fondsenwerving werden ondermeer volgende acties op touw gezet:

 • kaartenverkoop
 • etentjes
 • kerstmarkten
 • het uitbrengen van een CD
 • voordrachten over de organisatie
 • verschillende mensen die spontaan giften aanbrachten.

Bij de aanvang van het project werden 36 kinderen financieel geholpen.

Een jaar nadien werden het 80 kinderen, en momenteel studeren 500 kinderen op kosten van de Foundation.

Het gaat hier zowel om kinderen uit het basisonderwijs als om kinderen uit het voortgezet onderwijs. Zij krijgen per schooljaar 2000 Roupies (+/- € 20,00).

Daarmee kunnen zij hun uniform, en de schoolbenodigdheden voor een gans schooljaar betalen.

De leerlingen worden ook jaarlijks geëvalueerd.

Naast het project van de schoolkinderen zijn er ook nog verschillende kleinere projecten lopende.

Daar zijn ondermeer:

 • een project in Ratnapura voor 10 straatkinderen
 • de medische ondersteuning van een nierpatiënt
 • de financiële ondersteuning van 3 weeskinderen
 • de financiële ondersteuning van een weeshuis in Negombo
 • Ondersteuning van medische zorgen voor verschillende behoeftigen
 • wij kochten een waterpomp voor een school in Chilaw, waardoor deze school van drinkbaar water wordt voorzien.
 • we kochten meubilair voor een ontmoetingsruimte
 • voor een arme bevolkingsgroep in Chilaw.
 • we financierden het dak voor een ontmoetingsruimte voor een arme gemeenschap in de nabijheid van Anuradhnapura.
 • Na de Tsunami van 2004 heeft de vzw huisraad, naaimaschienes, fietsen,... aangekocht, om gezinnen opneiuw op weg te helpen hun leven op te bouwen. De bouw van enkele huisjes werd door de vzw betaald.
 • we proberen jaarlijks ook een soort bouwprojectje op te zetten, zo werd een sanitair blok gebouwd in Negombo, WC's op eiland Uhichimunai,...
 • en dergelijke meer

Er gaat regelmatig een delegatie van de vzw, op eigen kosten, ter plaatse om de verschillende projecten op te volgen.

 

Voor Martin De Kegel v.z.w.,

Lieve Van Rysselberghe