Scholarship algemeen

Studietoelage voor 650 kinderen

Hoofddoel van onze VZW: onderwijskansen geven voor kinderen die niet de middelen hebben om volwaardig onderwijs te volgen.

 Toen Martin De Kegel in 1997 op inleef reis ging naar Sri Lanka, kwam hij terug met het idee om iets te doen voor de kinderen die op het strand van Negombo de hele dag moesten helpen bij het verwerken van de vis, in plaats van naar school te gaan.

Deze missie is en blijft dan ook voor onze VZW de grootste prioriteit: onderwijskansen geven aan kinderen die anders niet naar school zouden gaan, en die door geen andere instanties geholpen worden.

 

Onderwijs in Sri Lanka is wel gratis georganiseerd door de overheid. Er wordt per kind ook één uniform (wit) gegeven. Maar de kinderen moeten wel zelf zorgen voor een 2de uniform (witte kleren moeten dikwijls gewassen worden in een stoffig land als Sri Lanka), schoenen, boeken, schrijfgerief en alle noodzakelijkheden om les te volgen. Als de kinderen deze zaken niet hebben, mogen zij geen les volgen.

Het officiële onderwijs dat door de overheid gegeven wordt, geeft enkel de basislessen, en voor meer grondig onderwijs en Engelse lessen moeten de kinderen bijlessen volgen die privé georganiseerd worden, en veel geld kosten.

 

De jaarlijkse steundie de VZW geeft aan de kinderen bedraagt 2500 Roupies,wat ongeveer 15 tot 20 Euro betekent, afhankelijk van de koers van de Euro. Voor dit bedrag kunnen zij het nodige kopen om één jaar school te lopen.

 

Selectie van de kinderen:

De kinderen worden geselecteerd door de leden van het comitévan de Foundation in Sri Lanka. Zij stellen de gezinssituatie vast, vullen een formulier in met alle nodige gegevens omtrent de sociale achtergrond van de kinderen, en in het comité wordt dan beslist welke kinderen de studiebeurs krijgen. We mikken uiteraard op de meest behoeftigen.

Elk jaar evaluerende comité leden de situatie en de vooruitgang van de kinderen. Indien nodig worden de kinderen gesteund gedurende hun ganse schoolloopbaan.

 

Evolutie:

We zijn momenteel 17 jaar werkzaam op deze manier en we kunnen bij onze werkbezoeken vaststellen, dat de jongeren die van bij het begin gesteund werden uitgroeiden tot flinke jonge mensen die een behoorlijke job vonden. Enkele onder hen zijn bereid om mee te werken in de Foundation.

 

Eén van de eerst gesteunde kinderen is afgestudeerd als priester, en is bereid om in de Foundation mee te werken.

 

In Nuwara Eliya is er een vrouwengroep die met de beschikbare fondsen bijlessen geeft om de kinderen in Engels en wiskunde bij te scholen. Het is een meisje dat vroeger van ons een scholarship kreeg, die de lessen voorbereidt zodat haar moeder en leden van de vrouwengroep de bijlessen kunnen geven. Het meisje zelf gaat naar de universiteit.

In Negombo is er een meisje dat ook van bij het begin gesteund werd. Zij kon universiteit volgen, en werkt nu in een bank. In haar vrije tijd geeft zij bijlessen Engels en wiskunde aan behoeftige kinderen in een zelf opgericht schooltje.

 

Er zijn wel enkele kinderen die speciaal gesteund worden en kinderen aan de hoge school hebben ook een hogere toelage (zie de items Higher Education en Special Assistance)