Higher Education project

Higher Education project.

 

10 kinderen krijgen maandelijkse steun van 2 000 Rs voor het volgen van hoger onderwijs of universiteit.

Als jongeren die het scholarship kregen, afstuderen van de middelbare school en slagen voor het ingangsexamen voor het hoger onderwijs of de universiteit, kunnen zij van de Foundation ook een voortgezette steun ontvangen voor hun verdere studies. Ook deze jongeren worden geselecteerd en opgevolgd door de leden van het comité. Met deze steun kunnen zij hun verblijfskosten en/of studiemateriaal bekostigen.

Ook hier is de gezinssituatie de norm voor het toekennen van de subsidie.