Special Assistance for children

 

12 kinderen worden speciaal gesteund met een maandbedrag van 1500 Rs.

In enkele heel speciale gevallen worden er kinderen, van welke leeftijd ook, maandelijks gesteund. Het gaat hier om situaties waar het gezinsinkomen, wegvalt. (vb overlijden van de kostwinner, ongeluk van de kostwinner….)

 

Door onze maandelijkse steun proberen we er voor te zorgen dat deze kinderen toch blijvend naar school kunnen gaan.