Straat kinderen

Straatkinderen (streetchildren)

 

 

Reeds lange tijd bestaat er in Rathnapura een project voor straatkinderen dat in het leven werd geroepen en gesteund door Wereldsolidariteit België. 

In 2006 besliste Wereldsolidariteit dit kleinschalige project niet verder te steunen. 

De vraag werd gesteld om dit zinvolle project over te nemen, wat we dan ook deden.

 

Jaarlijks worden gemiddeld 10 à 12  kinderen in de stad Rathnapura in het project opgenomen. 

Onze medewerkster, die lid is van het comité, motiveert de kinderen die ze op straat ziet leven, om bij haar les te komen volgen. Zij geeft ze 3 dagen per week basis onderwijs in rekenen en lezen, en ze krijgen bij haar ook volwaardige maaltijden. Zij leert ze ook omgaan met zichzelf en met de maatschappij. 

Als de kinderen voldoende voorbereid zijn, maakt ze de nodige administratie in orde zodat de kinderen naar het gewone staatsonderwijs kunnen gaan. 

 

In het verleden werden zeer goede resultaten bereikt: er werd een koppeltje gevormd onder de kinderen, die momenteel een stabiel gezin gesticht hebben. Ze hebben samen 2 kinderen, wonen in een eenvoudig huisje, de man werkt als arbeider, de vrouw als huishoudster bij rijkere families. Hun kinderen gaan naar school.

 

Er zijn kinderen die afstudeerden in hogere studies, sommigen werden schrijnwerker, bouwvakker, elektricien, en andere....