Vocational training: voortgezette opleiding voor jonge schoolverlaters

60 behoeftige jongeren worden gesteund om zich te vervolmaken in hun job, of om na hun basisonderwijs een job te vinden.

 

Reeds 5 jaar steunt de VZW MDK dit project.

Voor jongeren die na hun middelbaar niet naar de universiteit kunnen, hetzij om financiële redenen, of omdat ze niet slagen in het ingangsexamen, organiseert de overheid speciale vormingen om hen in staat te stellen op een gemakkelijker manier een job te vinden.

Het gaat om opleidingen voor het behalen van een rijbewijs, om te werken in de horeca, om een technisch beroep aan te leren. Deze opleiding is gratis, maar de kosten verbonden aan de opleiding moeten de jongeren zelf dragen (vervoer, technisch materiaal, speciale kledij, eventueel bijlessen).

Een aantal van deze jongeren kunnen deze kosten niet zelf betalen, omdat ze behoeftige ouders hebben of omdat ze er alleen voor staan! In deze gevallen kunnen zij een aanvraag doen bij de Foundation MDK om een subsidie te bekomen voor deze kosten.

 

Jaarlijks steunen we

– 10 jongeren voor een computeropleiding

– 10 jongeren voor het behalen van een rijbewijs

– 10 jongeren voor kapper/kapster of een opleiding voor schoonheidszorgen

– 20 jongeren voor technische beroepen (bouw, schrijnwerkerij, autotechniek)

– 10 jongeren voor opleiding allerlei (taalcursus, tijdelijke leercontracten)

Deze aantallen kunnen van jaar tot jaar verschillen, al naar gelang de aanvragen. 

Bij ons laatste bezoek aan Sri Lanka konden we enkele getuigenissen horen van jongeren die een job vonden na het volgen van de Vocational training.

Twee jongemannen behaalden hun rijbewijs en weken uit naar Oman, waar ze als driver een goed inkomen verwerven en beiden kunnen daardoor hun familie in Sri Lanka onderhouden.

Een andere jongeman werd 2 jaar geleden schrijnwerker, en heeft nu een eigen bedrijfje.