Vrouwenprojecten Sri-Lanka

Als vzw Martin De Kegel hebben wij over het hele land verschillende projecten waarbij we vrouwen ondersteunen. Dit doen we door microkredieten toe te kennen die zij tip eigen tempo terugbetalen. Voorbeelden van projecten warbij de vzw een lening heeft toegekend zijn onder andere, een varkenskwekerij, naaiatelier, allerlei winkeltjes en ga zo maar door. De belangrijkste voorwaarde om een lening te krijgen is dat het gezin een te laag inkomen heeft om een menswaardig leven uit te bouwen.