De voorbije 4 jaar hebben we heel hard gewerkt om het bio rijstproject op te starten en uit te bouwen. Dit is gelukt, en we kunnen nog uitbreiden!

Als gevolg van de jarenlange rijstteelt met chemische middelen, is het grondwater in de rijststreken ernstig vervuild. Daardoor is ook het drinkwater dat opgepompt wordt ongezond, maar de mensen hebben geen keuze: alleen het opgepompte water kan gebruikt worden. 

De overheid weet dat deze situatie slecht is voor de gezondheid van de bevolking. Daarom worden er in grote agglomeraties en grote scholen waterzuiveringsinstallaties geplaatst. Maar de kleine scholen en dorpen blijven aangewezen op het vervuilde grondwater! Nochtans is de situatie daar het slechts want deze dorpen liggen midden in de rijstvelden.

Father Felix, in de regio van Mihintale heeft het plan opgevat om ook de kleine schooltjes en dorpen van een waterzuiveringsinstallatie te voorzien. In deze regio leeft 30 % van de bevolking onder de armoedegrens. Voor dit project klopte Father Felix aan bij onze VZW. We hebben beloofd om per jaar in 2 schooltjes een installatie te plaatsen. Per installatie kost dit project ongeveer € 650,00. We bekijken de mogelijkheden om de omliggende bewoners ook gebruik te laten maken van het propere water. 

In 2019 werden reeds 2 installaties geplaatst, begin volgend jaar (2020) zullen we deze bekijken, evalueren en eventueel bijsturen.

De opbrengst van de sponsorloop van lopers van de "Marathon van de Medoc" zal gebruikt worden voor het project van de waterzuivering.