Na 17 jaar werd het bestuur in Sri Lanka vernieuwd!

 

Na 17 jaar werking van de VZW, hebben we besloten om, in overleg met het comité ter plaatse, het bestuur in Sri Lanka te verjongen en te vernieuwen.

Omwille van de gezondheidstoestand van mr Anthony Manchanayake, die medeoprichter was van de Foundation in Sri Lanka en vanaf de oprichting ook voorzitter was, was het moment daar om vernieuwing te brengen in het bestuur.

We willen er aan houden om mr Anthony te bedanken voor de jaren trouwe dienst, en de grote inzet in de voorbije jaren.

De vroegere schatbewaarder, mr Shiran neemt het voorzitterschap voor één jaar over,en mrs Sudharma blijft de secretaresse.

Na het eerste jaar komt er een evaluatie en een verkiezing voor een nieuwe voorzitter.

In het committee blijven dezelfde mensen actief, aangevuld met enkele jongere en nieuwe krachten.

Ook de statuten werden aangepast, waardoor in de toekomst elke 4 jaar voorzittersverkiezingen zullen gehouden worden.

Wij hopen op deze manier de Foundation Martin De Kegel verder te kunnen uitbouwen, en vooral in Sri Lanka heel veel mensen te kunnen helpen die onze steun hard nodig hebben en die niet door anderen geholpen worden.