Voor 50€/jaar geeft u een kind een toekomst!

Steun hen, doe een gift!

Naar Home pagina

Patiënten van het "Mental Hospital" genoemd het "Freedom Home" in Dalugama

Veel van de kansarme gezinnen die we ondersteunen hebben het zeer moeilijk om hun medische kosten te betalen. Daarom zetten we projecten op om financieel bij te springen bij ziekte, handicap of ongeval.

We steunen die gezinnen financieel bij medische behandelingen, bij chirurgische ingrepen of met medicatie. Daardoor kunnen deze mensen opnieuw werken en instaan voor hun familie.

Mensen die een ongeluk voorhebben krijgen een éénmalige tussenkomst om een therapie te volgen of een operatie te ondergaan. Chronisch zieken krijgen vaak een maandelijkse of jaarlijkse toelage.

We ondersteunen vandaag meer dan 70 zwaar zieke personen, gehandicapten of personen die een ongeluk hadden.

Een concreet voorbeeld: een persoon met aangeboren scheefstaande voeten, kreeg van de Foundation een paar nieuwe schoenen. Deze zeer dure schoenen werden voor hem op maat gemaakt. Hij heeft een bescheiden inkomen als klerk in een bedrijfje en kon zich geen nieuwe schoenen veroorloven.


Hieronder enkele foto's van jongeren en volwassenen met een handicap die door ons gesteund worden: 


We ondersteunen ook een hospitaal voor kinderen en volwassenen in Kiriëlla en het weeshuis Marc Sri in Katukurunda, zie enkele foto's hieronder: 


We helpen ook een opvangtehuis voor psychiatrische patiënten ( "Freedom Home" in Dalugama) met voeding en medicatie. zie foto's en filmpje hieronder: